Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

GIA HẠN 2 NĂM THUẾ GTGT  KHI  CHÁY LÀM THIỆT HẠI TÀI SẢN

Phải đến hơn tháng trời câu chuyên gia hạn thuế giá trị gia tăng mới được anh Nguyễn Văn An nhắc lại do bận rộn với việc điều hành 2 công ty kinh doanh gỗ khá lớn ở Hố  Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai và đại lý thương mại  thực phẩm
Vẫn biết, nhà nước có chính sách thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) hưởng những ưu đãi hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh thời khó khăn hay trường hợp rủi ro ngoài ý muốn. Thế nhưng DN cũng nên thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi thuế đúng pháp luật.Theo quy định của ngành thuế,“ nếu DN bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất tài sản và không có khả năng nộp thuế đúng hạn” thì được gia hạn nộp thuế GTGT không quá 2 năm tùy từng trường hợp.
Một số sản phẩm găng tay bảo hộ lao động

Như trước đây, công ty TNHH Vạn Đại Phát ở huyện Long Thành, Đồng Nai chuyên sản xuất giấy cuộn phục vụ ngành công nghiệp do nhân viên công ty đang di chuyển vị trí  máy phát điện lúc trời mưa lớn, nước ngập ngoài quốc lộ 51bất ngờ tràn vào xưởng sản xuất, sơ suất làm rớt máy xuống vùng nước nối dòng điện, anh công nhân không may mất, công ty phải chi tiêu khoản tiền lớn cho gia đình người bị nạn và chi phí sửa chữa máy móc. Anh Trạng Giám đốc Công ty TNHH Vạn Đại Phát   thể gia hạn thuế GTGT về thời hạn nộp thuế nhằm phần nào qua khỏi khó khăn, tuy nhiên DN nghĩ  rằng thủ  tục phức tạp, ảnh hưởng danh tiếng công ty, không quan tâm  lắm hay chưa nắm rõ pháp luật, chưa quen nhờ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về thuế nhằm mang lại hiệu qủa tốt nhất về thuế nên bỏ qua.

            Riêng Công ty TNHH  THINH AN, vụ hỏa hoạn mới đây do ma sát máy móc trong qúa trình hoạt động sản xuất đã phát lửa cháy làm thiệt hại gần 6 tỷ đồng giá trị tài sản, anh em công an phòng cháy chữa cháy cũng vất vả mới ngăn lửa cháy lây lan. Dù đã mua bảo hiểm tài sản, đang được công ty Bảo hiểm xem xét đền bù.          Chúng tôi tham chiếu dựa vào điểm 1a điều 27 Thông tư  số 28 /2011/TT- BTC do Bộ Tài Chính ban hành, ngày 28  tháng 02  năm 2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Điều 27. Gia hạn nộp thuế qui định
1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế:
“ Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:
Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn”
2. Phạm vi số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn nộp; thời gian gia hạn nộp thuế:
“ Người nộp thuế gặp khó khăn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ ... Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá hai năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”
           
So với trước đây Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thủ tục rất phức tạp và tốn kém thời gian thì nay được thay thế bằng Thông tư  số 28 /2011/TT-BTC Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT khá đơn giản rõ ràng
“ Thủ tục gia hạn nộp thuế qui định
a) Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều này, người nộp thuế phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn, thời hạn đề nghị gia hạn, kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt;
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do đề nghị gia hạn nộp thuế.
Biên bản kiểm kê giá trị thiệt hại tài sản do người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;
Xác nhận của công an cấp xã, phường hoặc chủ tịch UBND cấp xã, phường nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ về việc xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trên địa bàn;
Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. “Giãn thời gian nộp thuế gần 300 trăm triệu đồng trong 2 năm tới cũng mang lại sự động viên rất tích cực đối với nhà đầu tư kinh doanh  cần vốn khi gặp khó khăn.Thế mới thấy, chính sách gia hạn thuế GTGT của ta cũng khả thi thiết thực đấy chứ”.

                                                                                              Nguyễn Ngọc Tuấn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét