Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

TRÁNH LÃNG PHÍ CHI PHÍ  IN HÓA  ĐƠN CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP


Một số doanh nghiệp mới thành lập sử dụng hóa đơn đặt in trước khi sử dụng phải đăng ký “Thông báo việc phát hành và sử dụng hóa đơn “ trước khi sử dụng đến cơ quan thuế
( Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập Tờ thông báo phát hành hóa đơn sau khi hóa đơn đã được sử dụng)

Nếu nhu cầu kế hoạch 1 năm hoặc 2 năm sử dụng hóa đơn của công ty doanh nghiệp không nhiều chúng ta đặt in 02 cuốn hay thậm chí đặt in 1 cuốn hoặc tùy theo hoạt động của từng doanh nghiệp dự kiến chúng ta cũng nên in 10 hay 20, 50 cuốn … giá đặt in hóa đơn giao động theo số lượng cuốn hóa đơn đặt in và chất lượng in, giấy…

Chúng ta nên lưu ý lúc lập hóa đơn lưu ý không viết bằng mực đỏ, phải viết cuốn 1 đầu tiên từ số 0000001, 0000002…  viết hết cuốn 1, rồi mới sử dụng tiếp cuốn 2 …nghĩa là  viết thứ tự từ cuốn số 1 hết đến cuốn số 2, sau khi hết đến cuốn số 2, viết cuốn số 3 …theo đúng qui địnhĐiển hình như Cty TNHH Gỗ Vinh ABC ( Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai) mới thành lập tháng 9, đặt in 5 cuốn hóa đơn, nhưng khi bán hàng, chưa được cơ  quan nào tư vấn nên chủ doanh nghiệp lại tự  ý  viết hóa đơn bắt đầu từ tờ số 0000201 tờ  đầu tiên của cuốn hóa  đơn số 5 dẫn đến sai sót, thiệt hại chi phí in hóa đơn và vi phạm qui định theo luật định ở điều 14 về lập Hóa đơn theo thông tư sô 64/2013/TT-BTC (15/05/2013) hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP(14/05/2010)  tương tự một số công ty như Cty TNHH  Nhật Sự X ( Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai), Công ty Tnhh Gia Y ( Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai)
“ Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hoá đơn:  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định”


Tuy nhiên giải pháp sửa sai là lập “ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN theo Mẫu TB03/AC (Thông tư 153/2010/TT-BTC 28/9/2010) để giảm thiểu tình tiết vi phạm tăng nặng trong tương lai và vướng trong báo cáo hóa đơn hàng qúi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét