Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

TRÁNH VI PHẠM BÁO CÁO THUẾ VÌ KHÔNG PHÁT SINH DOANH THU HAY CHƯA HOẠT ĐỘNG
Đa phần các cá nhân trước khi thành lập công ty, doanh nghiệp thường được các công ty chuyên tư vấn về Luật doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật quản lý thuế, Luật Kế toán...

Tuy nhiên một số cá nhân vô t
ình thành lập công ty doanh nghiệp vội vàng mà chưa nắm rõ trách nhiệm phải thực hiện như báo cáo hồ sơ khai thuế ban đầu, báo cáo tờ khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kế  từ  khi có  giấy đăng ký  kinh doanh, phải lập báo cáo thuế môn bài năm, báo cáo thuế GTGT hàng tháng trước ngày 20 của tháng kế tiếp, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính & tình hình sử dụng hoá đơn trước ngày 30 của tháng kế cuối qúi, báo cáo thống kê...

Dù không phát sinh doanh thu mua vào hay hàng hóa  bán ra, mà chưa nộp báo cáo thuế cũng vi phạm hay nộp báo cáo tờ khai thuế qúa hạn cũng vi phạm pháp luật về thuế như điều 9 nghị định 98/2007/ND-CP(7/6/2-007) & điểm 2b điều 1 nghị  định số: 13/2009/NĐ-CP (13/02/2009) sửa đổi bổ sung ND 98/2007/ND-CP

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày.
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.
Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.
Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày hoặc  nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp”
Tùy tình tiết tăng nặng và tái phạm nhiều lần hay “ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền/ cơ quan thuế đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó”.... mức phạt tiền có thể lên đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các thủ tục thuế quy định

Điều 18 nghị  định số 13/2009/NĐ-CP kí ngày 13/02/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét