Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

DOANH NGHIỆP MỚI CẢNH GIÁC “ NHẬN” HÓA ĐƠN KHÔNG HỢP PHÁP

Đôi khi doanh nghiệp mua hàng hóa thật nhưng vô tình nhận phải hóa đơn bất hợp pháp, dẫn đến liên lụy ảnh hưởng và bị truy thu phần thuế GTGT và phạt theo qui định

Hiện nay một số cá nhân tổ chức lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan thủ tục đăng ký kinh doanh, lập công ty đăng ký với rất nhiều ngành nghề kinh doanh. Họ tổ chức lập nhiều công ty doanh nghiệp ở các tỉnh thành Biên Hòa, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thực chất không hoạt động, mà chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn khống mà không có giao dịch hàng hóa gây thất thu thiệt hại ngân sách

Doanh nghiệp đặt in Hoa đơn

Điển hình như Công ty TNHH Đông Xâm Y,  Công ty TNHH Ban Dung An, TNHH Huy Y San ….có dấu hiệu hành vi mua bán khống hóa đơn xuất cho nhiều doanh nghiệp  ở  các địa phương. Cơ quan an ninh đang vào cuộc điều tra, làm cán bộ Chi Cục Thuế từ các tỉnh miền tây như An Giang, Hậu Giang …lên xuống các Chi cục Thuế nơi phát hành hóa đơn xác minh nóng, đối chiếu gấp số liệu đã hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Nên chăng: Được biết cơ quan quản lý nhà nước đang nghiên cứu đề xuất giải pháp doanh nghiệp mới thành lập chỉ được mua 01 cuốn hóa đơn sau khi cán bộ  thuế   lập biên bản xác nhận tình hình thực tế hoạt động trụ sở của doanh nghiệp hoặc dựa vào hóa đơn đầu vào mua vào, qui mô sản xuất kinh doanh thực tế tùy ngành nghề kinh doanh hay sửa đổi bổ sung qui định lập doanh nghiệp 


Giải pháp đề xuất của Bạn thì sao?
Goc Cửa hàng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét