Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Luật quản lý thuế - những điểm mới

Hi Bạn! Một số qui định mới doanh nghiệp thực hiện 

1. Tất cả người nộp thuế/doanh nghiệp phải kê khai thuế qua mạng sử dụng chữ ký số kê khai qua mạng. Doanh nghiệp ở địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai qua phương tiện điện tử theo qui định của pháp luật về giao dịch điện tử (theo khoản 10 điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật quản lý thuế ). Hiện nay, Cục hải quan Đồng nai và chi cục hải quan Biên hòa, Trảng Bom, Long Thành, Long bình...toàn tỉnh đều phải sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu.

2. Hồ sơ khai thuế nộp theo qúy gồm: tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra và mua vào, tài liệu có liên quan đến số thuế phải nộp   ( bổ sung khỏan 1, khoản 6 điều 31 Luật quản lý thuế)

3. Thủ tục hoàn thuế trước, kiểm tra sau, chậm nhất sáu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc nếu không đáp ứng điều kiện hoàn trước kiểm sau, thì ra thông báo kiểm trước, hoàn thuế sau ( khỏan 1 điều 49 Luật quản lý thuế)

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét