Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

TƯỞNG TƯỢNG XEM MỌI VIỆC SẼ NHƯ THẾ NÀO NẾU SỰ CỐ NÀY XẢY RA NGAY TRONG DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CỦA BẠN!

TƯỞNG TƯỢNG XEM MỌI VIỆC SẼ NHƯ THẾ NÀO NẾU SỰ CỐ NÀY XẢY RA NGAY TRONG DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CỦA BẠN!

Chào Bạn! Doanh nghiệp mới thành lập cần hết sức chú ý một số trách nhiệm doanh nghiệp sau, nhằm tránh bị phạt vì vô tình hoặc vô ý hoặc bởi chưa được cơ quan nhà nước nào tư vấn. Ngay sau khi thành lập doanh nghiệp trong vòng 30 ngày,

1.      Bạn quên  không bố cáo, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như
o   Tên doanh nghiệp
o   Địa chỉ trụ sở chính
o   Ngành nghề kinh doanh
o   Vốn điều lệ
o   Họ tên , chứng minh nhân dân chủ sở hữu và người đại diện trước pháp luật
o   Nếu vi phạm doanh nghiệp cũng mất 1,5 triệu đồng tiền phạt

2.      Bạn không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mức phạt cũng 1,5 triệu đồng
3.      Liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng thành viên doanh nghiệp mình hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp mình không cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên của công ty. Doanh nghiệp cũng quên hoặc  không biết lập sổ đăng ký thành viên hay sổ đăng ký cổ đông. Doanh nghiệp cũng quên gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp
Mức phạt 12,5 triệu đồng cho mỗi hành vi vi phạm! Mức phạt nặng quá đúng không Bạn!

4.      Thay đổi địa điểm kinh doanh mà không Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh
                  Mức phạt vi phạm 7,5 triệu ! Phạt khá nặng đúng không Bạn!

5.       Không báo cáo thuế đúng hạn, nhiều doanh nghiệp không báo cáo thuế dẫn đến trễ hạn báo cáo thuế theo qui định dù chưa phát sinh doanh thu, chi phí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét